Действия:
Оглед за определяне на вида, на комарника (статичен, комарник на панти или ролетен) и снемане на точен размер.
В предварително договорен ден и час, доставка на комарника, до мястото на монтаж.
Резултати:
Наличие на нов комарник след извършен монтаж, съобразен според технологичните изисквания за такъв.
Осигуряваме оглед и последващ монтаж, след предварително записан (по телефона) ден и час за посещение.
МОНТАЖ НА НОВ КОМАРНИК
"Бул Профил" ЕООД
Телефон за контакти и записване:  0878259888
Цена за бял комарник на панти с монтаж
Цена за бял ролетен комарник с монтаж (цвят+32%)

  40
  50
  60
  70
  80
  90
100
110
  40
  74
   74
  76
  78
  80
  82
  84
  86
  50
  74
   76
  78
  80
  82
  84
  86
  88
  60
  76
   78
  80
  82
  84
  86
  88
  90
  70
  78
   80
  82
  84
  86
  88
  90
  92
  80
  80
   82
  84
  86
  88
  90
  92
  94
  90
  82
   84
  86
  88
  90
  92
  94
  96
100
  84
   86
  88
  90
  92
  94
  96
  98
110
  86
   88
  90
  92
  94
  96
  98
100
120
  88
   90
  92
  94
  96
  98
100
102
130
  90
   92
  94
  96
  98
100
  x
  x
140
  92
   94
  96
  98
100
  x
  x
  x
150
  94
   96
  98
100
102
  x
  x
  x
160
  96
   98
100
102
104
  x
  x
  x
170
  98
100
102
104
106
  x
  x
  x
180
120
122
124
126
128
  x
  x
  x
190
130
132
134
136
138
  x
  x
  x
200
142
144
146
148
150
  x
  x
  x
210
154
156
158
160
162
  x
  x
  x
220
166
168
170
172
174
  x
  x
  x

  50
  60
  70
  80
  90
100
110
120
130
140
150
  40
138
142
144
148
152
162
164
168
172
176
178
  50
140
142
146
150
154
164
166
170
174
178
180
  60
142
144
148
152
156
166
168
172
176
180
182
  70
144
146
150
154
158
166
170
174
178
182
184
  80
144
148
152
156
160
168
172
176
180
182
186
  90
146
150
154
158
162
170
174
178
180
184
188
100
148
152
156
160
162
172
176
180
182
186
190
110
150
154
158
162
164
174
178
182
184
188
192
120
152
156
160
164
166
176
180
184
186
190
192
130
154
158
162
166
168
178
182
184
188
192
196
140
156
160
162
166
170
180
184
186
190
194
198
150
158
162
164
168
172
182
186
188
192
196
200
160
160
164
166
170
172
184
188
190
194
196
202
170
168
172
176
180
184
190
194
198
202
206
208
180
170
174
178
182
186
192
196
200
204
206
210
190
172
176
180
184
188
194
196
200
204
208
212
200
174
178
182
186
190
194
198
202
206
210
214
210
176
178
184
186
190
196
200
204
208
212
  x
220
178
180
184
188
192
198
202
206
210
  x
  x
Първи специализиран екип за ремонт на дограма, щори и комарници - "Бул Профил" ЕООД (2008г.)
Контакти: +359878259888 , bul_profil@abv.bg

Copyright 2024 year